Sanity lanserer ny AI-assistent!

by Tomas Hensrud Gulla

Sanity lanserer en ny digital AI-assistent, som kan jobbe for deg – og sammen med deg – med innholdsproduksjon!…

Våre retningslinjer for bruk av AI

by Tomas Hensrud Gulla

Her er Novacare sine interne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (AI). Ingen nymotens oppfinnelse Begrepet AI ble introdusert allerede i 1956, av en gruppe forskere på Darmouth-konferansen. I begynnelsen var fokuset på å lage systemer og algoritmer som kunne løse svært spesifikke og veldefinerte problemer. De siste årene har…

Automatic Alt Text for images using Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

Even if ChatGPT and other LLMs (Large Language Models) have gotten a lot of attention lately, neither the use of AI nor integrating AI in tools like Optimizely CMS is new. I released an addon in January 2020, that uses AI and machine learning, to provide various metadata for images…

Upgrade to Sanity Studio v3

by Tomas Hensrud Gulla

The latest version of the Sanity editor interface, Sanity Studio v3, was launched in December 2022. It is now the actively maintained version, whereas Sanity Studio v2 is deprecated. Improvements from v2 to v3 includes * Improved developer experience * New global search filters * Easy switching between content environments * Faster developers tooling,…

Optimizely CMS gjør det enklere å finne frem til brutte lenker!

by Tomas Hensrud Gulla

Hver uke kommer det en oppdatering fra Optimizely, og forrige ukes release hadde et par oppdateringer som gjør det enklere for deg som nettredaktør å få has på brutte lenker.…

Nyheter i Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

For et par måneder siden hadde vi i Novacare en intern fagsamling der vi bl.a. oppsummerte hvilke nyheter som har kommet i Optimizely CMS i løpet av det siste året. Her er noen av høydepunktene. LinkItem Tidligere har ikke Optimizely CMS hatt en innebygget egenskapstype som er velegnet for…

Selvbetjent migrering til Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

I August 2022 lanserte Optimizely «Selvbetjent migrering til .NET Core og CMS 12», og blant de 90 første prosjektene (i verden) som ble løftet til .NET Core på denne måten, sto Novacare for ett.…

New ways to add content from within TinyMCE in Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

Optimizely CMS has a weekly release cycle, today's release had a few updates regarding the rich text editor, TinyMCE. One update that caught my attention was: Allow selecting content from TinyMCE If you use the default settings, you will get this new button on the toolbar. If you…

Optimizely finally releases new and improved list properties!

by Tomas Hensrud Gulla

For years, the Generic PropertyList has been widely used, despite the warning at the top of the documentation. It's unsupported functionality. Also, any links and references inside such lists are not tracked by Optimizely, and you will not be warned of incoming links when deleting content. I'…

Power Optimizely CMS using the same language model as ChatGPT

by Tomas Hensrud Gulla

On March 1st, OpenAI released their Chat completion API using the gpt-3.5-turbo language model, the same language model used by ChatGPT. Learn how you can add ChatGPT-capabilities to Optimizely CMS.…