Lazy loading images in Episerver/Optimizely xhtml string properties

by Tomas Hensrud Gulla

Lat lasting (eller «lazy loading» på godt norsk) av bilder er en teknikk for å øke ytelsen ved å utsette lasting av bilder til det er strengt nødvendig. Lenge var dette en øvelse som krevde komplisert kode eller bruk av biblioteker, men nå har de fleste nettleserne innebygget støtte.…

Content Manager, the greatest thing since sliced bread?

by Tomas Hensrud Gulla

Optimizely Content Manager is a lightweight editing UI that aims to make publishing content easier, as it takes away some of the complexity. I like the idea, but here are two main issues left before Content Manager could be used in a production environment.…

Restore point-in-time backup for Azure SQL database

by Tomas Hensrud Gulla

If you are doing manual updates directly to your Episerver database, or performing an upgrade that updates the database schema it could be a good idea to have a backup from the exact time right before the change is made. In Azure, you always have!…

Datasikkerhet à la hakkespettboken

by Tomas Hensrud Gulla

De fleste som kjenner Donald Duck, har kanskje på ett eller annet tidspunkt ønsket seg en kopi av hakkespettboken til Ole, Dole og Doffen. Dette oppslagsverket, som etter sigende inneholder all kunnskap i verden kan vise oss hvordan dagens sikkerhetsutfordringer kan løses.…

Flytt hjem - Azureressurser i Norway East

by Tomas Hensrud Gulla

For noen måneder siden var det ikke fritt frem for å opprette SQL-databaser i Azure-regionen Norway East. For min private blogg endte jeg derfor opp med AppService i Norge og database i Sveits. Nå tenkte jeg det var på tide å samle bloggen i én region, men hvordan gjør man egentlig det?…

Deploying to Episerver DXP - Part 1: Integration, direct deploy without using the Deployment API

by Tomas Hensrud Gulla

When deploying your site to Episerver DXP, there are so many options. Some are quite fast, some are super slow. I show how to deploy to the Integration environment the fast way, using Azure DevOps.…

Deploying to Episerver DXP - Part 2: Preproduction and Production, Deployment API

by Tomas Hensrud Gulla

When deploying your site to Episerver DXP, there are so many options. I show how to deploy using Azure DevOps, the deployment API, and Epinova's DXP deployment extension.…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 1: The basics

by Tomas Hensrud Gulla

Episerver is perhaps not the most used platform for developer blogs, but adding code snippets can be useful in other scenarios too. Adding syntax highlighting to TinyMCE is easy, using the Code Sample plugin. It works well with both Prism.js and Highlight.js, two popular syntax highlighters…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 2: Styles and language support

by Tomas Hensrud Gulla

After completing part 1, setting up syntax highlighting with the bare minimum, it's time to let your code shine. Highlight.js has 95 different styles, or themes. Find one that you like, and adjust the link to the CSS file with the name of the style. I like Tomorrow Night Bright…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 3: Display language label

by Tomas Hensrud Gulla

I would like to display the name of the programming language in the top right corner. One problem with this is, that I do not want to add any extra markup. I want to use the unmodified Code Sample plugin, I want to be able to change or reposition the label…