Optimizely CMS gjør det enklere å finne frem til brutte lenker!

by Tomas Hensrud Gulla

Hver uke kommer det en oppdatering fra Optimizely, og forrige ukes release hadde et par oppdateringer som gjør det enklere for deg som nettredaktør å få has på brutte lenker.…

Nyheter i Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

For et par måneder siden hadde vi i Novacare en intern fagsamling der vi bl.a. oppsummerte hvilke nyheter som har kommet i Optimizely CMS i løpet av det siste året. Her er noen av høydepunktene. LinkItem Tidligere har ikke Optimizely CMS hatt en innebygget egenskapstype som er velegnet for…

Selvbetjent migrering til Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

I August 2022 lanserte Optimizely «Selvbetjent migrering til .NET Core og CMS 12», og blant de 90 første prosjektene (i verden) som ble løftet til .NET Core på denne måten, sto Novacare for ett.…

New ways to add content from within TinyMCE in Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

Optimizely CMS has a weekly release cycle, today's release had a few updates regarding the rich text editor, TinyMCE. One update that caught my attention was: Allow selecting content from TinyMCE If you use the default settings, you will get this new button on the toolbar. If you…

Optimizely finally releases new and improved list properties!

by Tomas Hensrud Gulla

For years, the Generic PropertyList has been widely used, despite the warning at the top of the documentation. It's unsupported functionality. Also, any links and references inside such lists are not tracked by Optimizely, and you will not be warned of incoming links when deleting content. I'…

Power Optimizely CMS using the same language model as ChatGPT

by Tomas Hensrud Gulla

On March 1st, OpenAI released their Chat completion API using the gpt-3.5-turbo language model, the same language model used by ChatGPT. Learn how you can add ChatGPT-capabilities to Optimizely CMS.…

Blogg – for din egen del!

by Tomas Hensrud Gulla

Kunnskapsdeling kommer ofte høyt oppe på listen hvis noen skal argumentere for hvorfor utviklere skal skrive blogginnlegg. Tanken om at man må sitte på kunnskap som er helt ukjent for resten av verden, for å ha noe å skrive om, tror jeg kan virke som en unødvendig terskel for mange.…

Kan ChatGPT lage ditt neste favorittspill?

by Tomas Hensrud Gulla

Fordi jeg misliker kjedelige 404-sider, og fordi min kollega Karl har hatt stor suksess med sin kube-snake, spurte jeg ChatGPT om jeg kunne få hjelp med å lage et retro-inspirert Snake-spill i Javascript.…

Upload files larger than 4MB in Optimizely CMS12

by Tomas Hensrud Gulla

In a new version, you would perhaps expect everything to be bigger, better and faster? For Optimizely CMS, that is (for the most part) the case. But when it comes to uploading files in edit mode assets pane, there is a 4MB limit. If you try uploading a larger file,…

Optimizely shortcuts in CMS 12 will get a trailing slash appended!

by Tomas Hensrud Gulla

In Optimizely CMS you can manage an optional shortcut for all pages. There are different types of shortcut. * No shortcut (default) * Shortcut to another content item * Shortcut to page on another website * No shortcut, display text only * Fetch content from another content item One use case for the type «Shortcut…