Slipp AI løs i databasen!

I 2021 laget jeg en utvidelse til Optimizely CMS som lar deg kjøre SQL-spørringer rett mot databasen direkte fra brukergrensesnittet. Dette kan være praktisk hvis man benytter en skyløsning som ikke tillater direkte tilgang til databasen, eller hvis du bare ønsker databasen lettere tilgjengelig.

Et bruksområde kan være muligheten til å hente ut spesifikke data, uten å måtte bruke tid på å skreddersy en rapport i rapportsenteret eller skrive kode som må testes og deployes.

Hvis man ikke har full oversikt over databasen og SQL-syntax, kan det ta tid å håndskrive den perfekte SQL-spørringen. Men fortvil ikke – AI kan hjelpe oss!

Her er et eksempel der jeg skriver to linjer (med grønn tekst) som forklarer på vanlig norsk hva slags rapport jeg ønsker. Et klikk på «Generate query», vil generere en SQL-spørring som jeg deretter kjører for å få ut rapporten. Hvis man kjører samme rapport jevnlig, er det også mulig å lagre den for senere kjøring med kun tre klikk.

Med full tilgang til databasen har man selvsagt mulighet til å gjøre skade, men med denne utvidelsen er det en rekke muligheter for å begrense risikoen. Detaljer i dokumentasjonen.

  • Gjør utvidelsen tilgjengelig for utvalgte brukere eller grupper
  • Angi en separat connectionstring som kun gir readonly-tilgang
  • Angi en regex for validering av SQL som er tillatt
  • Angi en regex for validering av SQL som ikke er tillatt
  • Og synes du AI er skummelt, kan AI-funksjonen selvsagt deaktiveres

Lykke til – med eller uten AI!