Våre retningslinjer for bruk av AI

Her er Novacare sine interne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (AI).

Slik ser verktøyet Midjourney for seg et rom fullt av teknologer som bruker AI-verktøy.

Ingen nymotens oppfinnelse

Begrepet AI ble introdusert allerede i 1956, av en gruppe forskere på Darmouth-konferansen. I begynnelsen var fokuset på å lage systemer og algoritmer som kunne løse svært spesifikke og veldefinerte problemer. De siste årene har vi sett en enorm utvikling innen feltet, bl.a. på grunn av økt tilgang på data, bedre algoritmer og ikke minst stadig økende datakraft.

Plutselig allemannseie

I øyeblikket ligger Inga Strümke sin velskrevne bok «Maskiner som tenker» på toppen av bestselgerlista for tiende uke på rad. Ikke bare topplisten for fagbøker, men for alle bøker!

AI har plutselig blitt noe alle har et forhold til. Meta bruker AI for at vi skal fortsette å scrolle på Instagram, skolelever bruker AI for å generere innleveringer, og Ruter har tatt i bruk AI for å fakke de som sniker på trikken!

Denne uken troner en AI-hit på førsteplass på den norske Spotify-lista!

ChatGPT ble lansert i november 2022, og veksten i brukermassen har slått alle tidligere rekorder.

Etiske dilemmaer

Flere av eksemplene over åpner for etiske vurderinger. Meta ønsker at vi skal bruke mest mulig tid på deres plattform, slik at de kan tjene penger på å vise oss reklame. Men, er det etisk?

Ruter kommer kanskje til å skrive ut flere bøter nå som de har tatt i bruk AI. I kommentarfeltet kryr det av spørsmål rundt det etiske. Så, er det etisk?

I september 2022 stakk et AI-generert verk av med førstepremien i en kunstkonkurranse. Personen bak vinnerverket påstår han ikke har brutt noen regler. Men, er det etisk?

Opphavsrett er i stor grad nokså uavklart. Hvem eier noe som er generert av AI? Den som har skrevet prompten? De som har utviklet modellen? Eller de som sitter på eventuelle rettigheter til dataene modellen er trent på? Her er det få klare svar, men desto flere pågående rettsaker.

I tiden fremover vil det bli stadig flere etiske dilemmaer å ta stilling til. Regler og retningslinjer må oppdateres, og vi må være oppmerksomme på at AI-modeller kan ha bias, og være forutinntatt mot kjønn, etnisitet etc.

Uendelige muligheter

Språkmodeller(LMM) og andre typer AI har mange bruksområder som vi ser frem til å utforske, både internt og sammen med våre kunder. En kort liste over noe som er mulig allerede...

  • Generering av tekst og bilder, fra prompt og/eller eksisterende data
  • Digital sparringspartner, inspirasjonskilde og katalysator
  • Oversette mellom ulike språk (både prosa og kode)
  • Korrekturlesning
  • Skrive en tekst mer formelt, med kortere setninger etc.
  • Skrive sammendrag av tekster, trekke ut nøkkelord (SEO)
  • AI-assistert søk

Samtidig er det mye ChatGPT ikke er i stand til, som f.eks. å fortelle vitser! Men hvem vet, kanskje det blir neste store AI-revolusjon...

Hvorfor kan ikke syklene stå oppreist på egen hånd? Fordi de er to-hjulige!

Våre interne retningslinjer

Selv om AI som begrep er gammelt, er mange av utfordringene og mulighetene nå helt nye. I en tid da mange må oppdatere sine regler, og retningslinjer, har vi valgt å dele våre egne foreløpige retningslinjer for bruk av AI-verktøy. Dette gjør vi for å bidra til åpenhet og kunnskapsdeling på området.

For vår del handler det ikke om hvem som vinner en kunstkonkurranse, men om mulighetene som ligger i teknologien. Mulighetene for å utvikle nye gode tjenester og løsninger, veid opp mot utfordringene.

Nå tar de fleste av oss snart en velfortjent sommerferie, med eller uten påvirkning fra AI... 🤖🌴