Deploy Sanity Studio with Azure DevOps

by Bjarte Aune Olsen

Sanity.io is a headless CMS, which means the editor interface is very loosely coupled with the website or interface that is displaying the content to the end user. The editor interface for Sanity.io is called Sanity Studio and in most scenarios you will want to deploy this as…

Content Manager, the greatest thing since sliced bread?

by Tomas Hensrud Gulla

Optimizely Content Manager is a lightweight editing UI that aims to make publishing content easier, as it takes away some of the complexity. I like the idea, but here are two main issues left before Content Manager could be used in a production environment.…

Ukens utvikler: Daniel Fjeldstad

by Kjetil Melsom Olsen

Vi har fått en ny utvikler med på laget! Daniel Fjeldstad er 36 år gammel fra Rygge, men er nå bosatt i Moss. Han begynte hos oss 1.mai som frontend-utvikler.…

Can you navigate your website without using a mouse?

by Jesper Allermand

Testing a website without using a mouse is very efficient in revealing some of the most common and fatal accessibility issues. It is easily done and its good fun!…

Learning F#: How to make a snake game in the console

by Karl Solgård

My favorite way to learn new things is by diving headfirst into a concept and start hacking away! The classic mobile game Snake should be a good challenge for a beginner F# developer.…

Restore point-in-time backup for Azure SQL database

by Tomas Hensrud Gulla

If you are doing manual updates directly to your Episerver database, or performing an upgrade that updates the database schema it could be a good idea to have a backup from the exact time right before the change is made. In Azure, you always have!…

Datasikkerhet à la hakkespettboken

by Tomas Hensrud Gulla

De fleste som kjenner Donald Duck, har kanskje på ett eller annet tidspunkt ønsket seg en kopi av hakkespettboken til Ole, Dole og Doffen. Dette oppslagsverket, som etter sigende inneholder all kunnskap i verden kan vise oss hvordan dagens sikkerhetsutfordringer kan løses.…

Flytt hjem - Azureressurser i Norway East

by Tomas Hensrud Gulla

For noen måneder siden var det ikke fritt frem for å opprette SQL-databaser i Azure-regionen Norway East. For min private blogg endte jeg derfor opp med AppService i Norge og database i Sveits. Nå tenkte jeg det var på tide å samle bloggen i én region, men hvordan gjør man egentlig det?…

Logging SSL certificate data to Azure Log Analytics

by Karl Solgård

There's no built-in way to log SSL data with Azure Application Insights. APIs for SSL analytics exist and that data could be sent in with the "Azure Monitor HTTP Data Collector API".…

Deploying to Episerver DXP - Part 1: Integration, direct deploy without using the Deployment API

by Tomas Hensrud Gulla

When deploying your site to Episerver DXP, there are so many options. Some are quite fast, some are super slow. I show how to deploy to the Integration environment the fast way, using Azure DevOps.…