Oversettelser med OpenAI i Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

Hvis du jobber med Optimizely CMS og et nettsted med mer enn ett språk, gjør utvidelsen Optimizely Languages (tidligere LanguageManager) hverdagen mye lettere. Med denne utvidelsen får man enkelt oversikt, og kan opprette og slette språkversjoner lett som bare det. Allerede i 2019 skrev min kollega Henning en bloggpost om…

Overføring av data ved lansering i Optimizely DXP

by Tomas Hensrud Gulla

Optimizely DXP er Optimizely (tidligere Episerver) sin løsning på hosting i skyen, basert på Microsoft Azure-plattformen. I Optimizely DXP får man tre miljøer. * Integration * Preproduction * Production Når man flytter en nettløsning fra fysiske servere til skyen må man overføre database og filer (bilder/dokumenter lastet opp av redaktører) fra gamle…

Sortable enum properties for Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

Enum properties in Episerver/Optimizely has been used for more than 10 years. The legendary Joel Abrahamsson blogged about it as early as in 2013. Enum properties can still be used the same way in Optimizely CMS 12. However, over the years I have been a little hesitant about using…

Auto-oversettelser med OpenAI i Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

Før man innfører nye funksjoner i et produkt er det vanlig å kjøre en betatest for å luke ut eventuelle feil og sjekke om funksjonene er verdt å satse på. Optimizely har noen pakker under navnerommet Episerver.Labs som kan sees på som en slik betatest. Noen produkter blir etter…

How to fix scheduled job 'Remove Abandoned BLOBs' if it keeps failing

by Henning Sjørbotten

Optimizely CMS got a nice built-in scheduled job called 'Remove Abandoned BLOBs', that helps you with deleting old blobs that is no longer in use. Mostly, this job is problem free, but some solutions sometimes get an access rights bug - "Access to the path 'my/…

Slipp AI løs i databasen!

by Tomas Hensrud Gulla

I 2021 laget jeg en utvidelse til Optimizely CMS som lar deg kjøre SQL-spørringer rett mot databasen direkte fra brukergrensesnittet. Dette kan være praktisk hvis man benytter en skyløsning som ikke tillater direkte tilgang til databasen, eller hvis du bare ønsker databasen lettere tilgjengelig. Et bruksområde kan være muligheten til…

Automatic Alt Text for images using Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

Even if ChatGPT and other LLMs (Large Language Models) have gotten a lot of attention lately, neither the use of AI nor integrating AI in tools like Optimizely CMS is new. I released an addon in January 2020, that uses AI and machine learning, to provide various metadata for images…

Optimizely CMS gjør det enklere å finne frem til brutte lenker!

by Tomas Hensrud Gulla

Hver uke kommer det en oppdatering fra Optimizely, og forrige ukes release hadde et par oppdateringer som gjør det enklere for deg som nettredaktør å få has på brutte lenker.…

Nyheter i Optimizely CMS

by Tomas Hensrud Gulla

For et par måneder siden hadde vi i Novacare en intern fagsamling der vi bl.a. oppsummerte hvilke nyheter som har kommet i Optimizely CMS i løpet av det siste året. Her er noen av høydepunktene. LinkItem Tidligere har ikke Optimizely CMS hatt en innebygget egenskapstype som er velegnet for…

Selvbetjent migrering til Optimizely CMS 12

by Tomas Hensrud Gulla

I August 2022 lanserte Optimizely «Selvbetjent migrering til .NET Core og CMS 12», og blant de 90 første prosjektene (i verden) som ble løftet til .NET Core på denne måten, sto Novacare for ett.…