Tomas Hensrud Gulla er ny Episerver MVP

by Kjetil Melsom Olsen

Tomas Hensrud Gulla (i midten) sammen med Espen Børsum og Steve Celius fra Episerver.Episerver Most Valued Professionals (EMVP) er en utmerkelse som blir gitt til de som er med på å bidra til det globale Episerver-samfunnet. Vi i Novacare er spesielt stolt over at Tomas Hensrud Gulla, har fått…

Blått er ikke den eneste nyheten for Episerver-redaktører det siste året

by Dagfinn Reitan

Det siste året har Epi gjort livet lettere for oss som jobber med innhold, og i høst lanserte de et moderne redaktørgrensesnitt der navigasjonen tar mindre plass så vi får mer arbeidsrom. I tillegg har det vært masse andre forbedringer og jeg har plukket ut de beste her!…

Automatic Alt Text for images in Episerver using Microsoft Azure Cognitive Services

by Tomas Hensrud Gulla

A module for Episerver CMS that uses Microsoft Azure Cognitive Services Computer Vision API to generate automatic metadata for uploaded images.…

Culture specific image properties in Episerver

by Tomas Hensrud Gulla

MediaData, the base class for files and images in Episerver, does not implement ILocalizable and thus does not have the option to include culture-specific properties. I will present a workaround.…

Image preview in Episerver all properties view

by Tomas Hensrud Gulla

In Episerver CMS, properties may be added to Images. Images may be enriched with descriptions, etc that are displayed with the images on your website. Editing this kind of information would be more intuitive if we could see both the image and the properties at the same time! Guess what? We can!…

Episerver image anonymization using Microsoft Cognitive Services and Face API

by Tomas Hensrud Gulla

With the introduction of the General Data Protection Regulation (GDPR) storing personal information is not something that should be taken lightly. Using Microsoft Cognitive Services it is possible to identify what's in the images that editors, or users, upload to your site. You may then choose to take action, based…

A forgotten gem in Episerver CMS: Auto-translate

by Henning Sjørbotten

Multilingual site in Episerver? Episerver and Azure can help you with your translations, and it doesn`t need to cost anything.…

Undocumented breaking change in Episerver.Find 13.2.0 affecting on-premise Find installations

by Tomas Hensrud Gulla

After upgrading to Episerver.Find Episerver.Find 13.2, queries started to fail. Adding an undocumented setting introduced in 13.2.4 is necessary for on-premise installations.…

Put the globe back in Episerver!

by Tomas Hensrud Gulla

In the latest update of the Episerver UI, a handy shortcut (the globe) was removed from the toolbar. Using dojo and javascript, I created a module that puts the globe back!…

Content URL, with or without shortcut?

by Tomas Hensrud Gulla

There are several methods that will give you an URL to a Episerver content, but they do not all work the same. I dive into the details.…