Datasikkerhet à la hakkespettboken

by Tomas Hensrud Gulla

De fleste som kjenner Donald Duck, har kanskje på ett eller annet tidspunkt ønsket seg en kopi av hakkespettboken til Ole, Dole og Doffen. Dette oppslagsverket, som etter sigende inneholder all kunnskap i verden kan vise oss hvordan dagens sikkerhetsutfordringer kan løses.…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 1: The basics

by Tomas Hensrud Gulla

Episerver is perhaps not the most used platform for developer blogs, but adding code snippets can be useful in other scenarios too. Adding syntax highlighting to TinyMCE is easy, using the Code Sample plugin. It works well with both Prism.js and Highlight.js, two popular syntax highlighters…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 2: Styles and language support

by Tomas Hensrud Gulla

After completing part 1, setting up syntax highlighting with the bare minimum, it's time to let your code shine. Highlight.js has 95 different styles, or themes. Find one that you like, and adjust the link to the CSS file with the name of the style. I like Tomorrow Night Bright…

Syntax highlight code snippets in Episerver - Part 3: Display language label

by Tomas Hensrud Gulla

I would like to display the name of the programming language in the top right corner. One problem with this is, that I do not want to add any extra markup. I want to use the unmodified Code Sample plugin, I want to be able to change or reposition the label…

Episerver uses the file name as alternative text for images

by Tomas Hensrud Gulla

The alternative text (or «Alt Text») for images serves three purposes: Visually impaired users using screen readers will be read the alternative text to better understand an image. The alternative text will be displayed in place of an image if an image cannot be loaded.…

Episerver icons - use them!

by Tomas Hensrud Gulla

When creating Episerver tools, editors and plugins, maintaining a consistent look and feel is a good thing. Read more, and see a long list of button classes on the Epinova-blog. If we dive inside the EPiServer.CMS.UI package, the file ToolButton.css can be found in /App_Themes/Default/…

Creating Episerver Admin plugins using MVC

by Henning Sjørbotten

It's long past due to forget your webforms skills. Here is a simple recipe for how to make Episerver admin tools in MVC.…

Gruppering av egenskaper i Episerver CMS

by Tomas Hensrud Gulla

Livet som nettredaktør kan være vanskelig. En større Episerver-løsning kan ha svært mange innholdstyper, og egenskaper. Det finnes grep man kan ta for å skape orden i kaoset!…

Identify your Episerver content!

by Tomas Hensrud Gulla

Episerver CMS is a system for managing content such as pages, blocks, images and documents. You can have multiple pages with the same name, you can even have a block and an image with the same name. When we are communicating about content, the name is not always the best…

Bedre bildehåndtering for redaktører i Episerver

by Tomas Hensrud Gulla

I løpet av de to siste årene har det kommet flere forbedringer som gjør det enklere for redaktører å jobbe med bilder i Episerver CMS. Forbedringene for har kommet gradvis over tid. Her kommer en oppsummering!…