Lagring av data i Contentful. Nå i EU!

by Magnus Sigvartsen

Contentful tilbyr nå datalagring i EU, med servere i Dublin og backup i Frankfurt, for å styrke GDPR-overholdelse. Denne funksjonen er tilgjengelig for "Premium plan"-kunder. Noen begrensninger gjelder.…

Personvernvennlig bildeopplasting

by Tomas Hensrud Gulla

Den siste tiden har det vært mye fokus på personvern. Google Analytics er muligens ulovlig, cookies bør ikke brukes uten samtykke, og ting som GDPR og Schrems II har nærmest blitt en del av dagligtalen. Man bør generelt være varsom i sin omgang med personopplysninger!…

Slik gjør du personvernvennlig webanalyse

by Martin Smestad Hansen

Den siste tiden har det igjen blitt tatt opp til vurdering hvorvidt Google Analytics er innenfor EUs personvernregelverk [https://www.dn.no/innlegg/personvern/google/osterrike/innlegg-kroken-pa-doren-for-google-analytics-i-europa/2-1-1147177] . Uten å ta stilling til hverken debatten eller det juridiske, så finnes det måter du kan sikre deg en løsning som ikke…

Episerver image anonymization using Microsoft Cognitive Services and Face API

by Tomas Hensrud Gulla

With the introduction of the General Data Protection Regulation [https://gdpr-info.eu/] (GDPR) storing personal information is not something that should be taken lightly. Using Microsoft Cognitive Services [https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/welcome] it is possible to identify what's in the images that editors, or…