Ukens utvikler: Petter Karlsrud

Ukens utvikler er tilbake! Vi starter mai med å intervjue Petter Karlsrud.

Hvordan begynte du med koding?
Da jeg gikk på ungdomsskolen var jeg veldig opptatt av filmproduksjon, og brukte mye tid på å lære med videoredigeringsprogrammet After Effects. Etterhvert fant jeg ut at man kunne lage scripts i After Effects for å animere objekter via kode i stedet for å gjøre det manuelt. Her kunne jeg for eksempel legge til en random-funksjon på kameraets posisjon får å få det til å riste. På videregående tok jeg faget IT slik at jeg kunne ta kunnskapen min om programmering et steg videre. Her lærte vi C#, som er språket vi i hovedsak bruker i Novacare. Etter dette endte jeg opp med å lære meg Python, Swift og Java gjennom utdanning og fritid.

Hvorfor valgte du å begynne i Novacare?
Etter jeg ble ferdig med studiene fikk jeg to jobbtilbud. Det ene var en stilling som ansvarlig for frontend i en stor norsk avis, mens det andre tilbudet var hos Novacare. Jeg endte opp med å velge Novacare fordi jeg hadde fått så godt inntrykk av de som jobbet der under intervjuet. Det var også på grunn av de mange fordelene ved å jobbe der og fordi jeg helst ikke ville jobbe kun med frontend, da jeg synes at det ikke er utfordrende nok.

Hva synes du er mest spennende akkurat nå?
På siden av jobben driver jeg med et personlig prosjekt hvor jeg lager en løsning for katalogisering av vinylplater. Denne er skrevet i Google sitt språk Go, da jeg synes det er et forfriskende alternativ til for eksempel C#. På grunn av dette valget av språk, har utviklingsprosessen gått kjappere enn hva den ville med C#, og koden har blitt enklere og mer lesbar enn en typisk C# løsning. Dette prosjektet kjører i Kubernetes og består av 7 ulike microservices som internt kommuniserer via gRPC, hvilket er et sterkt typet og raskere alternativ til JSON. For å hente data fra backend til frontend bruker jeg GraphQL slik at jeg selv kan velge hva slags data jeg får uten å måtte lage nye endepunkter.

Hva er det mest utfordrende du har gjort i Novacare?
Den største utfordringen jeg har hatt hos Novacare har vært å sette seg inn i et komplekst system bestående av mye logikk og flere gamle komponenter som har blitt utviklet av mange utviklere med svært forskjellige programmeringsstiler, kunnskapsnivåer og mål.

Hva liker du å gjøre når du ikke jobber?
Når jeg ikke jobber driver jeg stort sett med trening, drar på konserter eller holder på med musikkproduksjon. Ofte så ender jeg opp med å enten utvikle på egne prosjekter eller teste ny og spennende teknologi for å holde meg oppdatert.