CSS-tips: !not-important

by Henning Sjørbotten

Stadig flere nye prosjekter kommer nå med !not-important-attributtet. Jeg kjente ikke til dette fra før, men ulikt !important som man av naturlige årsaker bør holde seg unna, så er !not-important helt genialt.…