Slik unngår du dager med back-to-back møter

Hvis du noen gang har hatt dager fylt med møter, har du mest sannsynlig ønsket muligheten for 5 minutters pause til å hente en kaffe, strekke litt på bena eller ta en teknisk tissepause.

Ved en liten endring i oppsettet i Outlook vil dette være enkelt å oppnå.

Løsning for Windows 10

I Outlook for Windows 10 navigerer du deg slik for å endre på dette.

  • Fil > Alternativer > Kalender

Her kan du nå under fanen "Kalenderalternativer" huke av for "Forkort avtaler og møter" og velge "Avslutt tidlig". Da ser du muligheten for å sette ønsket tid for hvor lange pauser du ønsker mellom hvert møte.

Om du nå forsøker å sette opp et nytt møte vil det automatisk bli satt til f.eks 25 minutter framfor 30 minutter.

Det vil fortsatt være mulig å sette møtet til en full halvtime om man ønsker det også. Under valg for lengde i nedtrekkslisten for sluttidspunkt vil det dukke opp en liste med Omtrent 30 minutter eller 30 minutter.


Løsning for Outlook365 i browser


Det er mulig å oppnå det samme resultatet i Outlook365. Det du da må gjøre er å gå til tannhjulet øverst i høyre hjørne. Deretter velger du nederst på siden Vis alle Outlook-innstillinger.

Når du får opp neste vindu går du til Kalender > Hendelser og invitasjoner. Her vil du se muligheten for å huke av for Forkort varigheten for alle hendelser. Velg Avslutt arrangementer tidlig og sett ønsket lengde.

Håper dette kan være med på å gi deg en litt mindre stressende hverdag, og noen velfortjente pustepauser mellom slagene.