Slik melder du inn en sak på en effektiv måte

For deg som er kunde av oss i Novacare, vil det fra tid til annen være behov for å fortelle oss om noe du ønsker å få gjort. Kanskje vil du ha en søkefunksjon til nettstedet ditt? Muligens trenger du en integrasjon til det nyanskaffede CRM-systemet? Uansett hva behovet er, vil første skritt på veien som regel være å melde inn en sak til oss. Dette kan gjøres ganske enkelt – enten ved å sende oss en e-post (support@novacare.no), eller ved å opprette en sak direkte i vårt supportsystem.

I en perfekt verden kan en sak påbegynnes i øyeblikket den kommer inn, men i praksis må vi som oftest gjøre noen avklaringer før arbeidet kan begynne. Det er ikke alltid mulig å ta alle detaljer i betraktning på forhånd. Kanskje ønsker du også å få noen råd fra oss, før disse detaljene «spikres»? Uansett er det i alles interesse at denne prosessen ikke blir for langvarig, og da forsinker leveransen.

Tips for å komme raskere i mål

Når du melder inn en sak, kan det være greit å innledningsvis forsøke å oppsummere denne så kort som mulig, i en setning eller to. Noen saker kan være såpass enkle at dette er alt som trengs, men som oftest vil det nok være behov for en mer inngående beskrivelse. I så fall kan det være greit å tenke litt på hva slags type sak vi har med å gjøre. Vi kan skille mellom fire hovedtyper:

  1. Ny funksjonalitet
  2. Endring av eksisterende funksjonalitet
  3. Feilretting
  4. Spørsmål

Ny funksjonalitet handler om å få på plass noe nytt som ikke eksisterer per i dag, imens Endring av eksisterende funksjonalitet handler om å endre på noe som allerede eksisterer. Feilretting handler om å rette på noe som ikke fungerer som forventet. Et spørsmål er simpelthen noe du lurer på. Kanskje trenger du en avklaring, et råd, eller et innspill fra oss.

Ny funksjonalitet

Dersom du melder inn ny funksjonalitet, setter vi pris på å få vite litt om hvordan det som etterspørres passer inn i «det store bildet». Hva er motivasjonen bak? Hvilket behov ønsker du å dekke? Hvilken utfordring vil du imøtekomme? Selv om vi forsøker å forstå din organisasjon og dens behov så godt som mulig, vil det alltid være du som er eksperten her. Hvis vi klarer å se hvordan en konkret sak passer inn i helheten, vil vi ofte bli i stand til å løse oppgaven på en bedre måte. Dette åpner også opp for å ta alternative løsninger i betraktning.

Å beskrive ny funksjonalitet i detalj kan være ganske omfattende. I mange tilfeller vil det være enklere, og mer effektivt, å avtale et møte for å diskutere saken litt fritt. Vi kan da utforme detaljene i samarbeid med deg. Du står naturligvis også fritt til å forfatte disse detaljene i tekst. Kanskje har du allerede en beskrivelse liggende? Hva som passer best er opptil deg å avgjøre. Dersom det du etterspør er relativt omfattende, vil vi – så sant det lar seg gjøre – foretrekke å dele det opp i mindre oppgaver som kan leveres enkeltvis.

Endring av eksisterende funksjonalitet

Endring av eksisterende funksjonalitet er som regel mindre omfattende å levere enn ny funksjonalitet. Like fullt vil mye av det som allerede har blitt sagt også kunne gjelde her, avhengig av endringens omfang. Hovedpoenget er at vi får en god forståelse av hva som skal endres, og hvorfor.

Feilretting

Å melde inn en feilretting er ganske forskjellig fra de to foregående kategoriene. Det vi først og fremst trenger her, er svar på spørsmålene «Hva?», «Hvor?» og «Hvordan?». Mer konkret: Hva er feil? Hvor oppstår feilen? Hvordan kan vi gjenskape den?

Det første spørsmålet handler simpelthen om å beskrive feilen, så konkret som mulig. Når vi så spør om «Hvor?», mener vi som regel hvilken nettadresse feilen oppstår på (f.eks. www.mittnettsted.no/nyheter). Spørsmålet om «Hvordan?» handler om hva man må gjøre for å kunne se feilen. Lag gjerne en punktliste med steg.

Påpek gjerne også hvordan feilen skiller seg fra det du ville forventet å se, selv om dette i mange tilfeller kan virke åpenbart. Legg også helst ved en skjermdump som viser feilen. Ta gjerne med hele nettleservinduet i denne skjermdumpen, slik at vi kan se hvilken nettleser du bruker.

Spørsmål

Spørsmålskategorien er ganske åpen, så her er det ikke så mye å tenke på – annet enn å forsøke å formulere det du lurer på så klart og konsist som mulig.