Novacare runder 10 år – og satser på kroppsspråk

Selv om navnet Novacare gjør at mange tenker at vi må være et helseforetak, er vi et konsulentselskap. Vi gir råd og løser utfordringer ved hjelp av moderne digitale verktøy. Navnet spiller på at vi bryr oss. Vi bryr oss om kundene. Vi bryr oss om kundenes behov, og vi bryr oss om de digitale løsningene deres.

Sammen bygger vi for fremgang, og vi foredler alt vi bygger.

Et flertall av våre ansatte er utviklere. Utviklere bruker normalt mye tid på å skrive kode, eller utvikle løsninger. Frem til nå har dette foregått på gamlemåten, med tastatur, sittende stille foran en skjerm.

Denne stillesittende arbeidshverdagen kan føre til en rekke plager:

  • Problemer med nakke, skuldre og rygg
  • Musearm, senebetennelse
  • Øyeplager, dersom man ikke tar jevnlige pauser fra skjermen
  • Overvekt
  • Digital utmattelse

I forbindelse med at Novacare fyller 10 år i dag, har vi valgt å ta grep for å bedre hverdagen for våre utviklere.

Nyere forskning viser at i en vanlig samtale kan kroppsspråk stå for så mye som 70% av budskapet. Vanligvis når utviklere skriver kode, er dette informasjon som bare går tapt. Litt forenklet kan vi si at vi til nå har operert med kun 30% utnyttelse av kapasiteten vår.

Fra og med i dag innfører vi derfor obligatorisk bruk av kroppsspråk til å skrive kode, for alle utviklere, i alle leveranser. I en innkjøringsfase vil det kun være krav om 5 minutters kroppsspråk per time, men planen er å øke denne andelen gradvis etter hvert som de ansatte blir mer komfortable med å uttrykke seg via kroppsspråk.

Pålagt bruk av kroppsspråk vil ikke bare føre til økt bevegelse og mosjon i arbeidstiden, men det vil også føre til mer variasjon i arbeidsstilling. Samlet vil dette drastisk redusere fysiske plager forårsaket av stillesitting. Andre fordeler vil antagelig kunne være bedre helse, lavere sykefravær, mer overskudd og større arbeidsglede.

Økt bruk av kroppsspråk vil i stor grad eliminere behov for tradisjonelle hjelpemidler som mus og tastatur. Kodingen kan med fordel utføres stående, men for utviklere med funksjonsnedsettelser og for de som er avhengig av rullestol, kan den også utføres sittende.

Takket være avansert AI-teknologi filtreres kroppsspråk-støy i bakgrunnen effektivt vekk.

Det oppfordres også til å periodevis ta med seg kroppsspråket ut, for påfyll av frisk luft og D-vitaminer.

I starten forventer vi at effektiviteten målt i antall kodelinjer per tidsenhet, vil kunne gå noe ned. Men på sikt antar vi at det vil slå positivt ut, spesielt når vi tar faktorer som lavere sykefravær og økt arbeidsglede med i regnestykket.

Kroppsspråk fungerer like bra på kontoret som når du sitter fast i fergekø på Vestlandet!

Novacare har valgt å bygge kroppsspråket på anerkjent teknologi, og et programmeringsspråk som til tross for at det har eksistert i over 30 år er mer populært enn noensinne. Idéen om å kode med kroppsspråk er heller ikke ny, den ble introdusert for 15 år siden, men nå tar vi idéen fra gutterommet og ut i virkelige leveranser.

For å profesjonalisere bruken av kroppsspråk er utviklingsmiljøet skrevet på nytt fra bunnen av, og det er lagt til avanserte funksjoner for både å kjøre og debugge koden med kroppsspråk – i tillegg til smarte funksjoner som gjør utviklerne våre mer effektive når de kommuniserer med kroppsspråk.

Ta kontakt hvis du også vil innføre kroppsspråk i din arbeidshverdag!