Personvernvennlig bildeopplasting

Den siste tiden har det vært mye fokus på personvern. Google Analytics er muligens ulovlig, cookies bør ikke brukes uten samtykke, og ting som GDPR og Schrems II har nærmest blitt en del av dagligtalen. Man bør generelt være varsom i sin omgang med personopplysninger!

I følge Datatilsynet regnes også et bilde som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes.

For å unngå, eller kanskje rettere sagt omgå, denne utfordringen har jeg laget et tillegg (en addon) til Optimizely Content Cloud (tidligere kjent som Episerver CMS), som sørger for at bilder ikke lenger er personopplysninger. Alle bilder som lastes opp blir automatisk, og ved hjelp av kunstig intelligens, sensurert slik at personene ikke lenger kan gjenkjennes.

Hva er poenget med det? Jo, i følge Datatilsynet er ikke lenger bildet en personopplysning, hvis ikke personen kan gjenkjennes! Problem solved!

Eksempel på et bilde som har blitt automatisk sensurert for å unngå lagring av personopplysninger.

Dette tillegget var tidligere tilgjengelig for versjon 11, men er nå også oppgradert slik at det fungerer med versjon 12 på .NET 5.

Bare installer NuGet-pakken, så vil alle bilder automatisk bli anonymisert etter hvert som de lastes opp.